galleri mariann ahnlund

KALENDER | KONSTNÄRER | Tel: +46 (0)70 537 26 00 | E-post: info@ahnlund.com

Gert Aspelin
RUTNÄT, RÄNNILAR
14 februari – 22 mars 2015
Konstakademien, Studion, Plan 4

Vernissage den 14 februari kl 12.00–16.00
Leif Bolter inviger utställningen kl 13.30
Välkommen!

Recensioner:
Jonas (J) Magnusson, Kunstkritik (PDF)
Niels Herbert, Omkonst (PDF)RUTNÄT, RÄNNILAR. När jag sökte en rubrik som kunde berätta något om vad som varit på gång i min ateljé under senare år, visade sig orden "rutnät" och "rännilar" ligga närmast till hands. Jag tänkte till exempel på mina olika versioner av Out of the web. I dessa landskapspartitur målar jag grässlänten med alla sina sandfläckar och grusrännor som ett partiellt söndertrasat rutnät. Eller, som en räcka sandformer utlagda på en gles väv. Bäckravinens serpentinlinjer delar målningarna vertikalt i två delar. Området, i sinnevärlden en ca 15 meter djup klyfta, är källa till mina istidsfantasier om smältvattnets omskapande krafter. En föreställning om detta förlopp spelas upp i mikroformat tidigt om vårarna, när rännilar av lervatten rinner ner på stranden. Även små flöden kan gräva djupa rännor i sanden och förskjuta placeringen av stora stenar. Snart har det bildats ett deltaland med vida förgreningar. I mina kollagemålningar har jag spridit ut dessa rivulets över bildytan. Här drar de med sig sediment av annan sort. Minnesbråte.

Ännu ett ord var aktuellt i rubriken. SPRÅKAGGREGAT. Det föll bort, men här vill jag ändå ge begreppet något utrymme och betona dess betydelse för min arbetsprocess.

Ordet språkaggregat kom till mig genom en artikel av Göran Sonnevi i Rondo nr 2 1964. Det året är jag tjugo –och har just påbörjat mina studier vid Konsthögskolan. Vi är i ett skede när tiden ömsar skinn. Sonnevis text gör tydligt vad jag håller på med och ger mig argument. Vad skulle uttrycket språkaggregat kunna innebära? Jag stryker under viktiga meningar: det gäller en sammankoppling av från varandra klart åtskilda enheter som tillsammans bildar en större enhet, men utan att denna blir fullständigt integrerad. Den större enheten är bara summan av de tillfälliga sammankopplingarna och kan obehindrat åter tas isär.

Så ville jag ha det. Så vill jag fortfarande ha det.

I denna utställning kopplar jag samman enskilda verk –målningar, tryck, objekt – till en större enhet som man skulle kunna kalla ett "språkaggregat". Det hålls ihop av korrespondenser mellan plats, tid och minnen. Hjälp har jag fått av Paul Cézanne, René Magritte, Jackson Pollock, Robert Smithson och av min farfar, Karl Aspelin, som i en målning från början av förra seklet använde sig själv som modell till barden i Viktor Rydbergs dikt "Harpolekaren och hans son". Han bär Gunnar (min far) på armen.

Kivik, i januari 2015
Gert Aspelin


Grind & lås


Out of the Web


Oxskrift


I kors


Fjolårsgräset

 


Gul Botten

 


16x16

 


Dag & Natt, Gips & Bly

 


Hallonsnåret

 


I skogen

 


Över fältet

 


Konstakademien, Studion, Plan 4
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27c (hiss), Stockholm

Öppettider:

Tisdag–fredag 12.00–17.00
Lördag-söndag 12.00–16.00


Mariann Ahnlund
Tel: +46 (0)70 537 26 00
E-post: info@ahnlund.com